Styrelse och personal

Klubbens organisation, beslutad av styrelsen

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och utser ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen är klubbens beslutande organ när årsmötet inte är samlat och består av ordförande, fyra till fem övriga ledamöter och en till två suppleant.

Styrelsen kan tillsätta projektgrupper för att arbeta med verksamhetsutveckling.

Kommittéerna är styrelsens arbetsutskott för vissa frågor.

  • Ansvarig utses av styrelsen men valberedningen kan vara behjälplig i att föreslå lämpliga namn.
  • Ansvarig utser själv sina ledamöter, vid behov kan styrelse och valberedning assistera för att få fram lämplig sammansättning i varje kommitté.
  • Ansvarig eller ledamot kan kallas till del av styrelsemöte eller själv begära att få närvara då viss fråga ska behandlas i styrelsen.

Medlems, Idrotts och Anläggningskommittén ingår i klubbens organisation 2021

Medlemskommittén- Niklas Rödin

Idrottskommittén- Thomas Dahlgren

Anläggningskommittén- Jan Lenartzon

Kontaktuppgifter till dessa personer finns hos David på info@hultagk.se  

 

 

 

Club Manager

Club Managers plats i organisationen är direkt underställd styrelsen. Club Managers huvuduppgift är att med till förfogade ställda resurser genomföra av styrelsen och årsmötet fattade beslut. Club Manager är adjungerad till styrelsen som föredragande.

Course manager ansvarar för bana, anläggning och miljö.

Ekonomibyrån ansvarar för klubbens ekonomi

Anders Svensson
Anders Svensson
Ordförande
Cecilia Berg
Cecilia Berg
Vice ordförande
Ulf Lokrantz
Ulf Lokrantz
Ledamot
Pia Berndtsson
Pia Berndtsson
Ledamot
Jan Lenartzon
Jan Lenartzon
Ledamot
David Kirkham
David Kirkham
Club Manager

david@hultagk.se 

+46705204366

Michael Dawson
Michael Dawson
Course Manager
Marcus Andersson
Marcus Andersson
Andreman
Lena Bergman
Lena Bergman
Vaktmästare
Edwin Andersson
Edwin Andersson
Shop/receptionist
Scroll to top Top