Lokala regler och Vett och etikett på Hulta

Regel- och handicapgruppen informerar

Regel- och handicapgruppen består av Thomas Perlöv, ordförande, David Kirkham och Annica Perlöv. Gruppen ansvarar för lokala regler, handicap och banans markeringar.

Nyheter i golfreglerna 2023

Förenkling av lättnad på flagglinjen

Det är en ny procedur för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje.

Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Alltså, bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar – framåt, bakåt och åt sidorna.

Du får bland annat ta lättnad på flagglinjen om din boll är ospelbar eller när du tar lättnad med plikt för boll i pliktområde.

Läs mer i Regel 14.3b(3)

Nytt undantag om bollen rubbas av naturkrafter

Om din boll är i vila utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge.

Ett undantag görs numera dock om du droppar, placerar eller återplacerar din boll.

Om den då först är i vila och därefter rubbas av naturkrafter och rullar till ett annat område på banan* ska du utan plikt återplacera bollen. Undantaget gäller också om bollen rullar out of bounds.

Exempel: Din boll har hamnat i ett pliktområde. Du tar lättnad enligt Regel 17.1d(3) och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet. Bollen kommer i vila men rubbas sedan av naturkrafter och rullar ner i pliktområdet igen. Då får du återplacera bollen i slänten där den stannade efter droppningen, utan plikt.

Läs mer i Regel 9.3

*De fem områdena på banan är spelfältet, ditt tee på det hål som spelas, pliktområden, bunkrar och green på det hål som spelas.

Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll

Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till ett slags plikt.

Det gäller exempelvis när du ska återplacera din boll men i stället byter in en annan boll än den ursprungliga bollen, vilket då inte är tillåtet.

Läs mer i Regel 6.3b(3)

Du behöver inte skriva din handicap på scorekortet

Som spelare i en slagspelstävling (till exempel slaggolf och poängbogey) behöver du inte längre ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att räkna ut din nettoscore.

Som spelare ansvarar du fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt, och att både du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

Läs mer i Regel 3.3b(4)

Paragolfare inkluderade i den ordinarie regelboken

En ny regel har införts – Regel 25 – som gör golfen mer inkluderande. Regel 25 gäller för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar och tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna.

Paragolfare kan därmed spela på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning, och då spela i samma tävling och hamna på samma resultatlista.

Läs mer i regel 25

 

Lokala regler Hulta GK 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.                                                                                                                   

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of Bounds (Regel 18.2)

Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

2. Pliktområden (Regel 17)

Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

3a. Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.
5. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

6. Nyplanterade träd med planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinne.                                                                                

7. Torrsprickor på den finklippta delen av banan.                                                                                   

                                                                                                                   3b. Oflyttbara tillverkade föremål                                                                                     

1. Avståndsmarkeringar i fairway.                                                              2. Viltstaket                                                                                           

3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

  3c. Flyttbara tillverkade föremål.                                                 Gulsvarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 

4.  Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel.

 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Thomas Perlöv

Regel- och handicapkommittén

 

Nya slopetabeller är införda när vi nu använder de nya teerna. Tabellerna finns uppsatta både i klubbhuset och på tävlingsexpeditionen.

Svenska Golfförbundet har återinfört PCC, Playing Conditions Calculation,

Vilket innebär att din nya handicap räknas ut under kommande natt.

Se nedan:

PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning som avgör om spelförhållandena på en viss bana en viss dag avvikit från de normala så mycket att de på ett betydande sätt påverkat spelarnas prestationer.

Exempel på sådana förhållanden är väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

☛ Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av dagarna)

☛ Om banan beräknas ha spelats lättare än normalt (många spelare har presterat avsevärt bättre än sin exakta handicap) blir PCC -1

☛ Har den spelats svårare än normalt (många spelare har presterat avsevärt sämre än sin exakta handicap) blir PCC +1, +2 eller +3

Den eventuella justeringen görs på ditt handicapresultat för ronden. Detta görs automatiskt, men är du nyfiken på hur beräkningen fungerar kan du se hela formeln för handicapresultat här

Vill du veta mer, använd nedanstående länk.

https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/varldshandicapsystemet/#flik-fragor-och-svar

 

 

 

 


Vett och etikett

Filmer som visar hur man gör!

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
Scroll to top Top