Lokala regler och Vett och etikett på Hulta

VÄRT ATT NOTERA 220419

Nya sloptabeller införs nu när vi använder de nya teerna. Tabellerna finns uppsatta både i klubbhuset och på tävlingsexpeditionen.

Svenska Golfförbundet har återinfört PCC, Playing Conditions Calculation,

Vilket innebär att din nya handicap räknas ut under kommande natt.

Se nedan:

PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning som avgör om spelförhållandena på en viss bana en viss dag avvikit från de normala så mycket att de på ett betydande sätt påverkat spelarnas prestationer.

Exempel på sådana förhållanden är väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

☛ Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av dagarna)

☛ Om banan beräknas ha spelats lättare än normalt (många spelare har presterat avsevärt bättre än sin exakta handicap) blir PCC -1

☛ Har den spelats svårare än normalt (många spelare har presterat avsevärt sämre än sin exakta handicap) blir PCC +1, +2 eller +3

Den eventuella justeringen görs på ditt handicapresultat för ronden. Detta görs automatiskt, men är du nyfiken på hur beräkningen fungerar kan du se hela formeln för handicapresultat här

Vill du veta mer, använd nedanstående länk.

https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/varldshandicapsystemet/#flik-fragor-och-svar

 

Thomas Perlöv

Regel-&Handicapansvarig

Regel- & Handicapgruppen 220417.

Gruppen består av Annica Perlöv, David Kirkham och Thomas Perlöv och ansvarar för lokala regler, handicap och banans markeringar.

Banmarkeringar

Banans yttre gräns markeras med vita pinnar. Detta gör att vi återgår till vita pinnar på hål 2 efter kröken på högersidan hela vägen längs med green och runt 3:ans backtee så att outmarkeringen möter den som redan finns längs 4:ans högersida.

Pliktområden på banan markeras med röda eller gula pinnar och/eller plattor.

Eftersom ruffarna klipps ner betydligt mer i år kommer några pliktområdesgränser att förändras, se nedan.

Hål 9

Pliktområdet börjar vid träden till vänster om vägen en bit upp i backen och följer ravinkanten.  

Hål 18

I år kommer vi att återgå till att pliktområdesgränsen längs högersidan på hålet efter kullen följer diket/bäcken.

 

Vid frågor kontakta Thomas på thomas.perlov@telia.com

 

Lokala regler Hulta GK 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.                                                                                                                    

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of Bounds (Regel 18.2)

Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

3a. Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.
5. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

6. Nyplanterade träd med planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinne.                                                                                 7. Torrsprickor på den finklippta delen av banan.                                                                                  

                                                                                                                  3b. Oflyttbara tillverkade föremål                                                                                      1. Avståndsmarkeringar i fairway.                                                              2. Viltstaket                                                                                           3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

                                                                                                                     3c. Flyttbara hindrande föremål.                                                  Gulsvarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 

4.  Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel.

 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Thomas Perlöv

Regel- och hcpkommittén

Vett och etikett

Filmer som visar hur man gör!

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
Scroll to top Top