Lokala regler och Vett och etikett på Hulta

Regel- och handicapgruppen informerar

Regel- och handicapgruppen består av Owe Balsby och David Kirkham. Gruppen ansvarar för lokala regler, handicap och banans markeringar.

Nyheter i golfreglerna 2024:

Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

 

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (Två slag) Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

 

Lokala regler Hulta GK 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.                                                                                                                    

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of Bounds (Regel 18.2)

Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

3a. Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.
5. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

6. Nyplanterade träd med planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinne.                                                                                

7. Torrsprickor på den finklippta delen av banan.                                                                                  

                                                                                                                3b.Oflyttbara tillverkade föremål                                                Avståndsmarkeringar i fairway.                                                        Viltstaket                                                                                        Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

                                                                                                                     3c. Flyttbara hindrande föremål.                                                  Gulsvarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 

4.  Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel.

 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (Två slag) Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

 

David Kirkham- Owe Balsby

Regel- och hcp

 
 

 


Vett och etikett

Filmer som visar hur man gör!

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
Scroll to top Top