Historia

Så här började det

Historien om Hulta Golfklubb börjar 1969 i Hindås. Tore Olbing, sedermera mångårig ordförande och numera hedersordförande i klubben, tar tillsammans med Gunnar Lagnell kontakt med en golfarkitekt Anders Amilon från Helsingborg. Denne undersöker möjligheterna att anlägga en golfbana i Hindås men finner att detta ej är lämpligt. Blickarna vänds då mot Rävlanda där chanserna är bättre men på grund av de många markägarna bedöms svårigheterna så stora att även detta projekt måste läggas ner.

Det kommer ett brev

I januari 1971 får Tore Olbing ett brev från Anders Amilon där denne berättar om Hulta gård och att ägaren Karl Axel Bergengren kan vara intresserad att ställa mark till förfogande samt att det finns en pampig herrgårdsbyggnad som kan vara ett lämpligt klubbhus. En interimsstyrelse bildas och förhandlingar förs med jordägaren om ett arrende. Detta visar sig inte vara så lätt och inte förrän 1976 är man överens.

Svårigheter

Den nybildade styrelsen för Hulta Golf & Country Club arbetar emellertid oförtrutet vidare. Det skall bli en golfbana. Under tiden 1972 -1975 förs många skriftväxlingar med berörda myndigheter i Borås samt Länstyrelsen i Vänersborg, alla med negativt resultat. Det kan påpekas att även dåvarande statsministern Torbjörn Fälldin får ett brev som emellertid inte besvaras. Den tilltänkta marken för golfbanan skall enligt berörda tillståndsinstanser bevaras för bostäder vid en väntad expansion av Bollebygd. Det talas om motorväg Göteborg-Borås och den nya kommande storflygplatsen i Landvetter.

Det ljusnar

Under hösten 1975 ändras attityden från myndigheterna och styrelsen beslutar sig för att slå till. Den 30 November 1975 kallar man till informationsmöte i Bollekollens restaurang. Många kommer och 57 pionjärer betalar 100 kronor för att bli medlemmar. Under 1976 röjs från stora vägen en gångstig upp till nuvarande tvåans fairway och en Driving Range med några utslagsplatser ställs i ordning. Bollar inhandlas och Stanley Grant blir den pro som lär ut de första grunderna för golfspel till de nya entusiasterna. När gräset blir för långt tar man fram sina egna medhavda gräsklippare och gör snyggt. Det blir också tid till kaffepaus i gröngräset och man kan verkligen tala om en idyll.

Det börjar

1976 blir året då mycket händer. Myndigheter säger ja till Hulta Golf. Arrendeavtalet kan skrivas och arbetet med de första nio hålen kan planeras och påbörjas. Banan ritas av golfarkitekten Jan Cederholm. Från den här tiden minns säkert många den härlige dansken Bent Jensen som arbetar entusiastiskt med banan. Medlemmarna gör en fantastisk insats och lägger ner många timmar av sin fritid. Källarvåningen i det vackra huset görs i ordning och det blir en invigningsfest med dukat långbord i källargången.

1978 och 1981

Dessa bägge årtal är viktiga milstolpar i Hulta Golfklubbs historia. Solen skiner och det är härlig sommar denna dag i slutet av Augusti 1978 när ordföranden Tore Olbing officiellt inviger de första nio hålen med ett uppmärksammat utslag på ettan. I pressen kan man läsa att kostnaden för dessa hål rör sig om cirka 400.000 kronor, ett ofattbart lågt belopp. Det enorma ideella insatsen har naturligtvis bidraget till detta.

I maj 1981 invigs så de resterande nio hålen. Denna gång är det kommunalrådet Axel-Uno Nylander från Borås som slår ut från ettan efter att först ha invigningstalat och arrangerat klubben för det fantastiska arbetet. Flera ”kändisar” är med i de sex lag som spelar denna dag till exempel Hagge Geigert, ”Bempa” Ericsson, Ulf ”Tickan” Carlsson, ”Guld William” Toresson med flera Klubbens pro Bill Byard leder bland annat sitt lag till seger.

Medlemsantalet är nu cirka 400 och i starkt stigande. Kostnaden för alla 18 hål rör sig omkring 800.000, något att minnas för framtiden. En solid grund för klubbens framtid har lagts.

Scroll to top Top