Bankommitténs corner

 

Bankommittén 2022

Bankommittén ska vara sammansatt av olika kategorier spelare låg- och höghandicappare, kvinnor och män. De som hittills utgör bankommitté är: Mikael J Andersson, Anders Svensson, Jan Jeansson, Stefan Larsson, Calle Johansson samt en ännu icke utsedd dam.

Bankommittén har sitt första möte om 14 dagar, den 7/3 kl. 18.00 och då sätts mötesstrukturen och görs prioriteringar.

Mikael.J.Andersson –

mikael-j-andersson@telia.com

Frivilliggrupp

Arne Jäder, sammankallande, Thomas Näsström, Thomas Perlöv, Evert Johansson, Rolf Backberg och Lars Gustavsson.

Arne Jäder –

ajader@telia.com

  

Vi behöver vara rädda om banan och oss själva så detta gäller:

  • Greener –Laga nedslagsmärken!
  • Bunkrar – Krattorna finns i bunkrarna, eller gör i ordning efter dig med hjälp av ”fotkrattan”. Jämna ut där du slagit samt dina fotspår in/ur bunkern. Återställ bunkers så som du själv vill ha den när du spelar ur den.
  • Nu när det är stor risk för frost rekommenderar vi att ni kommer ut för att spela efter klockan 10 för att minska folksamlingar. Alla gräsytor är stängda vid frost!
Scroll to top Top