Bankommitténs corner

Bankommitté 2024

Jan Jeansson     Ordförande    – jan.jeansson@gmail.com
Jonas Svensson Banchef
Stefan Larsson
Calle Johansson
Helen Augustsson
Niclas Andren
David Kirkham Adjungerad

Syfte

Att upprätthålla en prioriterad åtgärdslista/handlingsplan på kort och lång sikt med önskvärda åtgärder på banan, övningsområden, klubbhusområde samt drivingrange.
Åtgärder ska kunna kostnadsberäknas och presentera till styrelsen.
Åtgärder ska leda till att Hulta-Bollebygd GK blir attraktivare för både medlemmar och gäster.
Banan ska vara utmanande för både låg- som hög handicapparen.
Välskötta övningsområden som ger möjlighet till varierad träning.
Delge GML åtgärder på kort och lång sikt. 18 hålsbanan, klubbhusområdet, övningsområden.
Kommittén vill gärna få förslag från medlemmarna.
Protokollföra kommitténs möten.
För att kunna tillvarata intressen för många olika kategorier spelare ska kommittén ha en blandad sammansättning vad gäller t ex ålder, kön och hcp.

Protokoll fört vid bankommittémöte 2023-10-30

Närvarande 2023-10-30
Jan Jeansson     Ordförande bankommittèn
Jonas Svensson Banchef
Stefan Larsson
Calle Johansson
Helen Augustsson
Niclas Andren
David Kirkham Klubbchef
Fredrik Thorn  Ordförande Hulta
Arne Jäder        Frivilliggruppen

 

Var Del Anteckning Status Datum
Generellt Jonas inledde med att berätta vad som är planerat på banan I vinter.
Lufta bevattningssysten
Förbereda vinterbanan
Ta in och inventera krattor, nya kommer köpas
Måla upp röda, vita pinnar
Lufta greener, tee, foregreen, greenområden
Dränera hål 18, 1, 7, 9
Bygga om i pumphus, installera ny pump, byta dåliga delar
test med hybridmatta tee 46 hål 1
Röja sly
Plantera nya träd
Personal: Mats november, Johannes heltid? Jonas heltid
Info 2023-10-30
Generellt Högruffar är klippta
Dränering planerad vid Töllsjövägen
Banan ser bra ut, inga svampangrepp. Tee, fairwat OK
Faiway hål 1 från kulle blöt, åtgärdas
Uppdatering position nya sprinkler I dokumentationen.
Bilder från greenrenoveringen 2011-13 tas fram och läggs i Reddibo
Info 2023-10-30
Generellt Bevattning Pumphus: Ny befintlig pump in I vinter. Huset OK men behöver fräshas upp – frivillgjobb.
Pumphusets storlek OK. Befintliga pumpar går att renovera. 3 st nu, 4 får plats. Succesiv
renovering av pumparna.
Info 2023-10-30
Generellt Green Täckning av greener med dukar testas 2023-10-30
Generellt Fairway Få bort maskrosor på fairway, bevaka, har blivit bättre, succesivt jobb Vid behov 2023-10-30
Generellt Fairway Få bort tuvor, kring green och Tee, skärning, görs succesivt Vid behov 2023-10-30
Generellt Träd Fräsa bort alla stubbar. Jonas hyr stubbfräs Vid behov 2023-10-30
Generellt Fairway En klippning till vid fairway – minska fairway lite, 2,5 mm klippning, ruff 3,8 mm. From juni
Detta testas och resurs analyseras.
2024 2023-10-30
Generellt Fairway Fräsa upp vintergreenerna, få bättre växt vid plats – prio hål 11, 15 och 16, klöart,
Övriga succesivt
2024 2023-10-30
Generellt Bunker Plocka stenar i bunkrarna. KB-jobb? Görs innan ny sand I greenbunkrar. Vid behov 2023-10-30
Generellt Träd Grenar som hänger lågt sågas ned vid gångvägar, succesivt underhåll Vid behov 2023-10-30
Generellt Staket Kontrollera viltsvinstängsel, succesivt underhåll, spänning OK Vid behov 2023-10-30
Generellt Bankommitté planerar vinterjobb tillsammans med frivilligjobb Löpande 2023-10-30
Generellt Fredrik informerade om marknadskommittèns projekt 2028 och dess möjliga påverkan
på banan med grön profilering, blomsterängar och insektshotell.
Info 2023-10-30
Hål 1 Tee Spelare från tee 61 och 57 missar ibland att bollen före slår ut från tee 46 och slår med risk
att träffa spelare på tee 46. Förslag att sätta upp en varningsskylt på tee 57.
I vinter 2023-10-30
Hål 1 Träd Döda träd/grenar bort I vinter 2023-10-30
Hål 2 Ruff Spärra av området höger om höger greenbunker – låt det växa upp gräs OK 2023-10-30
Hål 2 Ruff Lämna ruff, höger om vägen vid green 2024 2023-10-30
Hål 2 Träd Plantera 2 st. träd till vänster om fairway innan vänster greenbunker Höst-23 2023-10-30
Hål 3 Ruff Spärra av höger om höger greenbunker samt efter bunkern – låt gräset växa upp Vid behov 2023-10-30
Hål 3 Träd Döda träd/grenar bort I vinter 2023-10-30
Hål 4 Tee Spärra av innan Tee 57, 61 – låt gräset växa upp Vid behov 2023-10-30
Hål 6 Ruff Om möjlig, få gräset att växa runt björken vid höger bunker Bevakas 2023-10-30
Hål 6 Träd Döda träd/grenar bort I vinter 2023-10-30
Hål 7 Träd Plantera 3-4 träd (björkar) vid böjen/doglegen (de träd som är borttagna återplanteras) I vinter 2023-10-30
Hål 7 Fairway Dränering – sträng höger om fairway bunkern, samma metod som på 18 och 9. I vinter 2023-10-30
Hål 7 Tee Flytta tee 46 åt höger Framtid 2023-10-30
Hål 9 Tee Ta bort grenar vid vit tee för att bredda marginalen vid utslag I vinter 2023-10-30
Hål 9 Fairway Dränering och dressa i svackan innan green, samma metod som 18 och 7 I vinter 2023-10-30
Hål 9 Träd Döda träd/grenar bort, vit 9 I vinter 2023-10-30
Hål 10 Bunker Bunkrarna vid green, hålla koll med sand/sten under säsong Löpande 2023-10-30
Hål 10 Träd Döda träd/grenar bort, vid diket I vinter 2023-10-30
Hål 11 Fairway Dränering och dressa vid slutet av fairway, samma metod som 18 I vinter 2023-10-30
Hål 12 Ruff Dränering och dressa vid 150 m markering på höger sida Framtid 2023-10-30
Hål 12 Bunker Ta bort fairway bunkern – gör en gräsbunker Framtid 2023-10-30
Hål 14 Väg Ny färist vid vid vägen hål 14 planeras av Calle och Jonas I vinter 2023-10-30
Hål 15 Träd Plantera träd vänster fairway efter vägen Framtid 2023-10-30
Hål 15 Bunker Justera vänster greenbunker Framtid 2023-10-30
Hål 15 Bunker Ta bort fairway bunker . Framtid 2023-10-30
Hål 16 Tee Ta bort grenar höger om Tee, 51,57,61 I vinter 2023-10-30
Hål 16 Träd Döda träd/grenar bort I vinter 2023-10-30
Hål 18 Fairway Dränering och dressing fairway från 150 m markering fram till green I vinter 2023-10-30
Hål 18 Träd Plantera Pil aspar (från 5:an) på kullen höger om green I vinter 2023-10-30
Klubbhus Träd Två tujor vid rerass tas bort enligt önskemål ägare, frivilligjobb 2023w46 2023-10-30
DR Träd Björkar vid range tas ner I vinter 2023-10-30

 

 

 

Ideellt arbete

Det finns en frivillig grupp som utför enklare arbete efter dialog med Bankommittén och GML.

Sammankallande är:

Arne Jäder       ajader@telia.com


 

YouTube player
YouTube player

 

Vi behöver vara rädda om banan och oss själva så detta gäller:

  • Greener –Laga nedslagsmärken!
  • Bunkrar – Krattorna finns i bunkrarna, eller gör i ordning efter dig med hjälp av ”fotkrattan”. Jämna ut där du slagit samt dina fotspår in/ur bunkern. Återställ bunkers så som du själv vill ha den när du spelar ur den.
  • Nu när det är stor risk för frost rekommenderar vi att ni kommer ut för att spela efter klockan 10 för att minska folksamlingar. Alla gräsytor är stängda vid frost!
Scroll to top Top