Bankommitténs corner

Bankommitté 2023

Ordförande    Mikael J Andersson                 61mikael.j.andersson@gmail.com
Ledamot          Jan Jeansen
Ledamot          Stefan Larsson
Ledamot          Calle Johansson
Adjungerad     David Kirkham

Syfte

Att upprätthålla en prioriterad åtgärdslista/handlingsplan på kort och lång sikt med önskvärda åtgärder på banan, övningsområden, klubbhusområde samt drivingrange.

Åtgärder ska kunna kostnadsberäknas och presentera till styrelsen.

Åtgärder ska leda till att Hulta-Bollebygd GK blir attraktivare för både medlemmar och gäster.

Banan ska vara utmanande för både låg- som hög handicapparen.

Välskötta övningsområden som ger möjlighet till varierad träning.

Delge GML åtgärder på kort och lång sikt. 18 hålsbanan, klubbhusområdet, övningsområden.

Kommittén vill gärna få förslag från medlemmarna.

Protokollföra kommitténs möten.

För att kunna tillvarata intressen för många olika kategorier spelare ska kommittén ha en blandad sammansättning vad gäller t ex ålder, kön och hcp.  2022 saknar kommittén damrepresentant.

Bankommitté 23-08-21

De avstängda områden runt greener som tidigare stängts av har återhämtat sig bra och är nu åter i spel.

Börjar komma svamp på greenerna efter allt regnande och varma väder – Jonas har koll och bekämpar svampen.

Försöka få bort maskrosor i fairway, Jonas jobbar på det, vertikal, stödså – förhoppningsvis mindre maskros till våren.

Hål 18, väldigt blött på fairway – 150 m och in mot green, ny dränering och om det finns pengar, dressa ruffen på höger sida mot bäcken.
Hål 7 väldigt blött höger om fairwaybunker, ny dränering
Hål 9 väldigt blött svackan innan green, ny dränering.

Plantera tillbaka träd i kröken på hål 7 3-4 st björkar.

Plantera träd till höger om green på hål 18, pilasp, samma sort som står utanför restaurang/altan.

Släppa upp ruffen vid hål 2, höger om vägen vid green (få stopp på boll innan out)

Vi har kvar tidigare prioriterade områden som ska genomföras när det finns pengar, tex vänster greenbunker hål 15, Tee 46 hål 16.

Att göra vid städdag och under våren – plocka sten i bunkrar samt fylla upp med sand (prioritering green bunkrar)

 

Nästa möte måndag 2 oktober kl. 17.00

 

Protokoll för vid bankommittémöte 2023-06-13

Bankommitté´ plus David Kirkham och greenkeeper Jonas Svensson genomförde banbesiktning.

Hål 1 – När vädret tillåter, höger, kort om green – stödså, få bort tuvorna.

Hål 2 – Semiruff mellan hål 2 och hål 3 framme vid green, spärra av, få vagnar gå runt green.
Stödså vänster om greenbunker, (vid 3:ans Tee) mark under arbete, mellan bunker och Tee – spärra av, vagnar/bilar ska gå på asfalten.
När vädret tillåter, stöd så höger om bunker, få bort tuvor.

Hål 3 – När vädret tillåter, stödså höger om högerbunker.

Hål 4 – När vädret tillåter, stödså höger om högerbunker vid green.

Hål 5 – Spärra av mellan greenbunkrar.
Bygga insektshotell och gärna ängsblommor i slutet av ruffen. Strax innan bunker/green.

Hål 6 –

Hål 7 – Justera ruff till vänster vid kurvan.
Plantera tillbaka träden som är borttagna – få en trädridå. Båda sidor av fairway.

Hål 8 –
Hål 9 –
hål 10 – Ha koll på greenbunkrarna, fylla på sand med jämna mellanrum

Hål 11 – Stäng av 51/57 Tee under några veckor, spärra av.

Hål 12 – Vänster greenbunker pågår arbete vid sidan. Stödså, klippa mer i mua och fler blå/gröna pinnar runt området. (gärna måla vitt runt området)
Ta bort fairwaybunker i höst, behåll vallen/kanten men lägg gräs i bunkern.

Hål 13 – Sprinkler trasig 46 Tee.

Hål 14 – När vädret tillåter, stöd så höger om greenbunker
Flytta vita pinnarna bakom green utanför viltstängslet. Calle ordnar ”stora” pinnar.

Hål 15 – Stöd så fairway mellan svackan och vägen.
Justera ruff vänster sida efter vägen. När vädret tillåter, stödså höger om högergreenbunkern. Mark under arbete, tills det går att stöd så och få bort tuvorna Gärna måla vitt runt området)

Hål 16 –
Hål 17 –
Hål 18 –

Fräsa upp vintergreenerna, få bättre växt vid plats – prio hål 11, 15 och 16.

Få bort höga stråna i fairway, vid tillfälle, vertikal skär fairway för att få bort de höga stråna.

-Efter körning med bunkermaskin, kratta upp stenar som kommit upp.

-Kontrollera som rutin vid klippning av greener att flaggor inte ”sitter fast”, händer fortfarande ganska ofta, sand som kommit in?

– Fräsa bort alla stubbar – idag är de markerade, mark under arbete (fri dropp)

Titta på klipplinje vid nästa möte samt följa upp protokoll 11/4 och 13/6

Nästa möte 23-08-15

 

Nästa möte 23-08-15

Protokoll för vid bankommittémöte 2023-04-11

Bankommitté´ plus David Kirkham och greenkeeper Jonas Svensson genomförde banbesiktning.

Hål 1 – Gärna plantera ängsblommor och Ölandstok vid infiltrationsområde.
Ingen justering av ruffen. Hålla nere ruffen runt dammen.
Ny sprinkler vid foregreen/fairway.

Hål 2 – Semiruff mellan hål 2 och hål 3 framme vid green, få vagnar gå runt green.
Försöka få upp gräset vid höger bunker vid green. Innan asfalten.

Hål 3 – Högre gräs vänster om Tee, skärma av hål 3 och hål 2. Få vagnar höger om Tee
Justera ruff vänster om green efter träden.

Hål 4 – försöka få upp gräset till höger om gul/vit Tee.

Hål 5 – Justera ruffen till vänster om fairway.
Bygga insektshotell och gärna ängsblommor i slutet av ruffen. Strax innan bunker/green.

Hål 6 – Justera ruff till höger vid träden.

Hål 7 – Justera ruff till vänster vid kurvan.
Plantera tillbaka träden som är borttagna – få en trädridå. Båda sidor av fairway.

Hål 8 – starta dränering framför Tee 46 i övrigt Ingen justering

Hål 9 – Justera ruff till vänster, innan ravinen.
Justera ruff till höger, efter 150 m pinnen.

Hål 10 – Ingen justering

Hål 11 – Korta av fairway fram vid dammen. Fairway slutar ungefär vid sista bunkern.
Dressa, justera fairway innan vägen och dammen – få ett torrt område som blir spelbart.
Justera ruffen till höger om dammen.

Hål 12 – Vänster greenbunker iordningställs inom kort
Ta bort fairwaybunker.
Såga ned grenar innan fairwaybunkern – öppna upp hålet.

Hål 13 – Installera stege (stätta) över vildsvinsstängslet.

Hål 14 – Installera två stegar (stättar)

Hål 15 – Justera ruffen vid ”gamla” Tee 15 innan ravinen, på höger sida.
Vänster sida efter vägen samt höger sida efter ravinen.
Bunkerarbete vänster om green sker under hösten. (pengar saknas för tillfället)

Hål 16 – Tee 46 byggs ut, när det finns pengar

Hål 17 – Ny trappa vid nätet (behålla den gamla)
Ny Tee 46, flyttas fram några meter – förlänga nuvarande tee

Hål 18 – Ta bort kullen höger om Tee 46/51. (när det finns pengar, Synlig fairway från vit tee)
Plantera 3-4 st. pelaraspar höger om green, skärma av hål 9.
Trädet vid övningsgreen tas bort.

 

Nästa möte 23-06-13

 

Protokoll för vid bankommittémöte 2023-03-13

Diskuterade städdagen 2:a april. Jonas Svensson, GML kommer dela ut arbetsuppgifter till de som deltar på städdagen

Några elfel på våra sprinklers. Frank (”vattenguru”) kommer vara med vid uppstart och se till att alla sprinklers fungerar. Mycket viktigt att sprinklers fungerar för att nå den kvalité som vi önskar.

Förra säsongen hade vi lägesförbättring på fairway under hela säsongen, målsättningen 2023 är att lägesförbättringen ska vara borta senast 6:e juni.

1:ans Tee 46 är ofta i dåligt skick, beror på att Tee inte får tillräckligt med solljus. Tee kommer vara flyttad till Tee 51 ett flertal gånger under säsong så att gräset hinner återhämta sig.

Under 2023 så kommer det ske målning av alla byggnader på ranchen.

Hål 13 och 14 kommer få trappor/stätta över viltstängslet (spelare ska kunna hämta sin boll)

Viltstängsel, tester ska ske löpande för att se att det finns el i stängslet. Klippning sker löpande under säsong
Slamsugning vid pumphuset – check varje år, ansvar GML
Sprinkler – check varje år, ansvarig GML
Klippning av buskar vid sidan av hål 18 ska ske vartannat år (klippt 2022)
Jan kommer lägga in information i Reddibo och notiser kommer skickas till ordförande och klubbchef.

Frivilliggänget har fått ett antal arbetsuppgifter från Phil som de kommer utföra under säsongen. Jonas Svensson kommer ha dialog med ”gubbarna” för att dela ut aktuella arbetsuppgifter.

 

Protokoll fört vid bankommittémöte 2023-02-20

 

Greenerna och foregreener ser bra ut – normalt underhåll i början av säsong
Några foregreener måste ”åtgärdas”. Gräset är starkt.

Fokusområde: Fairway, få till gräs där det är glest. Tee, stärka gräset.

Bevattningsystemet är genomgången förra säsongen, återstår några sprinklers
som ska justera/bytas ut.

Stubbar: finns ett antal stubbar på banan efter att träd har fällts, dessa är nu åtgärdade. Jord och gräs ligger ovanpå stubbarna (stubbarna förmultar) – när gräset har växt så kommer det inte synas att det funnits stubbar.

Viltstängsel har förstärkts med en tredje lina utmed hål 13,14 och 15

Hål 12 bunker till vänster om green ska göras i ordning under våren

Hål 15 bunkerområdet till vänster om green ska göras i ordning under våren

Hål 16 Tee 46 kommer grävas ut och göra ett större Tee område när ekonomin tillåter

Hål 8 dränering, bygga dike framför Tee 46 kommer att ske när ekonomin tillåter

 

Nästa möte 13:e mars

 

Ideellt arbete

Det finns en frivillig grupp som utför enklare arbete efter dialog med Bankommittén och GML.

Sammankallande är:

Arne Jäder       ajader@telia.com


 

YouTube player
YouTube player

 

Vi behöver vara rädda om banan och oss själva så detta gäller:

  • Greener –Laga nedslagsmärken!
  • Bunkrar – Krattorna finns i bunkrarna, eller gör i ordning efter dig med hjälp av ”fotkrattan”. Jämna ut där du slagit samt dina fotspår in/ur bunkern. Återställ bunkers så som du själv vill ha den när du spelar ur den.
  • Nu när det är stor risk för frost rekommenderar vi att ni kommer ut för att spela efter klockan 10 för att minska folksamlingar. Alla gräsytor är stängda vid frost!
Scroll to top Top