Bankommitté

Bankommitté 2024

Jan Jeansson     Ordförande    – jan.jeansson@gmail.com
Jonas Svensson Banchef
Stefan Larsson
Calle Johansson
Helen Augustsson
Niclas Andren
David Kirkham Adjungerad

Syfte

Att upprätthålla en prioriterad åtgärdslista/handlingsplan på kort och lång sikt med önskvärda åtgärder på banan, övningsområden, klubbhusområde samt drivingrange.
Åtgärder ska kunna kostnadsberäknas och presentera till styrelsen.
Åtgärder ska leda till att Hulta-Bollebygd GK blir attraktivare för både medlemmar och gäster.
Banan ska vara utmanande för både låg- som hög handicapparen.
Välskötta övningsområden som ger möjlighet till varierad träning.
Delge GML åtgärder på kort och lång sikt. 18 hålsbanan, klubbhusområdet, övningsområden.
Kommittén vill gärna få förslag från medlemmarna.
Protokollföra kommitténs möten.
För att kunna tillvarata intressen för många olika kategorier spelare ska kommittén ha en blandad sammansättning vad gäller t ex ålder, kön och hcp.

Protokoll bankommittén 2024-05-13

Ideellt arbete

Det finns en frivillig grupp som utför enklare arbete efter dialog med Bankommittén och GML.

Sammankallande är:

Arne Jäder       ajader@telia.com

 

Vi behöver vara rädda om banan och oss själva så detta gäller:

  • Greener –Laga nedslagsmärken!
  • Bunkrar – Krattorna finns i bunkrarna, eller gör i ordning efter dig med hjälp av ”fotkrattan”. Jämna ut där du slagit samt dina fotspår in/ur bunkern. Återställ bunkers så som du själv vill ha den när du spelar ur den.
  • Nu när det är stor risk för frost rekommenderar vi att ni kommer ut för att spela efter klockan 10 för att minska folksamlingar. Alla gräsytor är stängda vid frost!
Scroll to top Top